Lista spraw

Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, poprzez platformę ePUAP

Wydawanie zaświadczenia o nie toczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym

Wydawanie zaświadczenia o nie toczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym

Zamówienia na wgląd do materiałów z zasobu oraz wydanie zbiorów danych lub wyciągów z rejestru cen i wartości

Zamówienia na wgląd do materiałów z zasobu oraz wydanie zbiorów danych lub wyciągów z rejestru cen i wartości przez rzeczoznawców majątkowych

Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków