Lista spraw

Przekształcanie udziału prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcanie udziału prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności.
Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ...

Rejestracja lub wykreślenie umowy dzierżawy

Rejestracja lub wykreślenie umowy dzierżawy

Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę

Usługa umożliwia zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę do wybranej Instytucji Publicznej.

W zgłoszeniu należy podać:

1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz ...

Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Usługa umożliwia zgłoszenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.