Lista spraw

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek i wydanie tablic tymczasowych

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek i wydanie tablic tymczasowych

Rejestracja pojazdu

Usługa polegająca na zarejestrowaniu, czasowym zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu pojazdu

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Uzyskanie prawa jazdy

Wydanie prawa jazdy

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców uzyskać może osoba, która:
1. posiada prawo jazdy (w przypa...

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wydanie wtórnika karty pojazdu

Usługa polegająca na wydaniu wtórnika karty pojazdu z powodu jej utraty

Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w skutek ich utraty lub zniszczenia.

Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w skutek ich utraty lub znisczenia.

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

wyników