Lista spraw

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o otrzymanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa konsumenckiego, słusznego interesu konsumenta, w br...

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

1. Sporządź dokumenty wymagane do założenia stowarzyszenia zwykłego (patrz: Wymagane dokumenty). Pamiętaj - możesz posłużyć się gotowymi formularzami zamieszczonymi na stronie (patrz: Załączniki do pobrania). Załączniki oznaczone numerami 1, 2, 3 dotycz...

Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków zza granicy w celu ich pochowania

Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków zza granicy w celu ich pochowania

Zaświadczenie o powołaniu stowarzyszenia zwykłego

Wydanie zaświadczenia o powołaniu stowarzyszenia zwykłego

Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku min. w zakresie utworzenia stowarzyszenia zwykłego