Nazwa usługi: Zaświadczenie o powołaniu stowarzyszenia zwykłego
   
Kogo dotyczy: Przedstawiciel Stowarzyszenia Zwykłego
   
Podstawa prawna: Inne
Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.
Inne
Ustawa o opłacie skarbowej.
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie powołania stowarzyszenia zwykłego
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
   
Opłaty: • opłata skarbowa - 17 zł.
Opłatę można wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina i Miasto Przysucha nr konta 79 1240 5703 1111 0000 4901 6718.
   
Czas realizacji: Zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798