Nazwa usługi: Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków zza granicy w celu ich pochowania
   
Kogo dotyczy: wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
art. 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 118, poz. 687)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek osoby uprawnionej,
  • akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon
  • w przypadku nieokreślenia przyczyn zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w załączniku do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
   
Opłaty: brak
   
Czas realizacji: niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od złożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Przysuskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798