Nazwa usługi: Wydawanie zaświadczenia o nie toczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Art. 218. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony formularz wniosku
   
Opłaty: Zwolnione z opłat
   
Czas realizacji: 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798