Nazwa usługi: Decyzja w sprawie podwyższenia wysokości składek członkowskich spółki wodnej zajmującej się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 145)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Protokół spisany przez przedstawiciela Starosty wspólnie z Komisją Rewizyjną stwierdzający, że uchwalone przez spółkę wodną składki nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych, mimo wystąpienia Starosty o podwyższenie składek.
   
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej
   
Czas realizacji: 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty otrzymania.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 815