Nazwa usługi: Decyzja o przeniesieniu lub odmowie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego eksploatacji instalacji.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 145)
Ustawa
Art. 190 i 191 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
   
Opłaty: opłata skarbowa: 100,00 zł.
wniesiona na konto:
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze
79 1240 5703 1111 0000 4901 6718
lub w kasie Starostwa
   
Czas realizacji: Do 30 dni (do 60 dni - w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych)
   
Tryb odwoławczy: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798