Nazwa usługi: Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego (z urzędu lub na wniosek)
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Art. 138 i 139 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 145)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
   
Opłaty: opłata skarbowa: 10,00 zł.
wniesiona na konto:
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze
79 1240 5703 1111 0000 4901 6718
lub w kasie Starostwa w przypadku gdy decyzja wydawana jest na wniosek.
Zwolnione z opłat jeśli decyzja wydawana jest z urzędu
   
Czas realizacji: Do 30 dni (do 60 dni - w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych)
   
Tryb odwoławczy: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798