Nazwa usługi: Decyzja o legalizacji urządzenia wodnego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Inne
art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145)

   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Operat wodnoprawny Decyzja o warunkach zabudowy Opis prowadzonej działalności
   
Opłaty: opłata legalizacyjna: 2170,00 zł.
wniesiona na konto:
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze
79 1240 5703 1111 0000 4901 6718
lub w kasie Starostwa
   
Czas realizacji: Do 30 dni (do 60 dni - w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych)
   
Tryb odwoławczy: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798