Nazwa usługi: Rejestracja lub wykreślenie umowy dzierżawy
   
Kogo dotyczy: dzierżawca, wydzierżawiający
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r., Nr 38, poz. 454)
Inne
Dzierżawa zgłoszona do ewidencji stosownie do art.28 ust.4 pkt. 3 ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz §6 ust.1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1. Wypełniony formularz wniosku podpisany przez dzierżawcę i wydzierżawiającego
  • 2. Umowa zawarcia/rozwiązania dzierżawy
   
Opłaty: brak
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Przysuskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798