Nazwa usługi: Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r., poz. 1393, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2058)
Ustawa
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zgłoszenie zawierające dane określone w w/w ustawie tj.: 1. Nazwa stowarzyszenia. 2. Cel stowarzyszenia. 3. Teren, i środki działania. 4. Siedziba stowarzyszenia. 5. Przedstawiciel reprezentującego stowarzyszenie
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798