Nazwa usługi: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   
Kogo dotyczy: użytkownicy wieczyści nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012r., poz. 83, z późn. zm.)
- Art. 104
Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek użytkowania wieczystego lub w przypadku współużytkowania -wszystkich współużytkowników wieczystych
  • Aktualny odpis z księgi wieczystej.
   
Opłaty: 10 zł
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798