Najpopularniejsze usługi

Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, poprzez platformę ePUAP

Rejestracja pojazdu

Usługa polegająca na zarejestrowaniu, czasowym zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu pojazdu

Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Uzyskanie prawa jazdy

Wydanie prawa jazdy

Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna

Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek i wydanie tablic tymczasowych

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek i wydanie tablic tymczasowych

Zamówienia na wgląd do materiałów z zasobu oraz wydanie zbiorów danych lub wyciągów z rejestru cen i wartości

Zamówienia na wgląd do materiałów z zasobu oraz wydanie zbiorów danych lub wyciągów z rejestru cen i wartości przez rzeczoznawców majątkowych

Wydawanie zaświadczenia o nie toczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym

Wydawanie zaświadczenia o nie toczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym

Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego (z urzędu lub na wniosek)

Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego (z urzędu lub na wniosek)

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o otrzymanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

wyników