Najpopularniejsze usługi

Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, poprzez platformę ePUAP

Rejestracja pojazdu

Usługa polegająca na zarejestrowaniu, czasowym zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu pojazdu

Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Uzyskanie prawa jazdy

Wydanie prawa jazdy

Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna

Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek i wydanie tablic tymczasowych

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek i wydanie tablic tymczasowych

Zamówienia na wgląd do materiałów z zasobu oraz wydanie zbiorów danych lub wyciągów z rejestru cen i wartości

Zamówienia na wgląd do materiałów z zasobu oraz wydanie zbiorów danych lub wyciągów z rejestru cen i wartości przez rzeczoznawców majątkowych

Wydawanie zaświadczenia o nie toczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym

Wydawanie zaświadczenia o nie toczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym

Decyzja w sprawie podwyższenia wysokości składek członkowskich spółki wodnej zajmującej się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Wydawanie decyzji w sprawie podwyższenia wysokości składek członkowskich spółki wodnej zajmującej się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o otrzymanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

wyników